Sra Maria Rosa Agudo

Cartera de serveis

Higiene bucodental.

Fluorització.

Emblanquiment dental.

Experiència

Títol de tècnica superior en higiene bucodental. Conselleria d'ensenyament de la Generalitat de Catalunya, 2013.

Títol certificat d'habilitació d'higienista dental expedit pel Departament de Sanitat i Seguretat Social. 1999.

Curs per operar instal.lacions de radiodiagnòstic dental. Consejo de Seguridad Nuclear. 1996.

Pràctica a la consulta dental del Dr. Mató des del 1984.


CENTRE MÈDIC-DENTAL MEDIQUATRE - C/ Del Vilar, 120 - 17200 Palafrugell (Girona) - Tel. 972 306 917 - Fax. 972 306 917 - mediquatre@gmail.com